Message Queuing

Message Queing er en mekanisme for å overføre meldinger mellom applikasjoner via køer. Produsenten av meldingene kalles ”publisher” og konsumenten ”subscriber”. En applikasjon kan ha begge disse rollene og kommunikasjonen kan gå både som en-til-en og en-til-mange. En kø vil følge først inn-først ut-prinsippet (FIFO), men det er mulig å sette prioriteter på meldingene.

En melding består av en streng med bytes. En vanlig anvendelse er å benytte denne byte-strømmen til å sende persistente objekter. Det skilles mellom ”durably” og ”non durably” meldinger. Dersom meldingene er ”durably” vil meldingen ligge i køen inntil mottaker har bekreftet å ha mottat meldingen. I motsatt fall vil den automatisk slettes etter at den er sendt, slik at det er mottakers ansvar å ta i mot den når den ankommer.Presentasjon av Message Queuing ligger her.