Kompetanse

I et marked som er i rask utvikling er man avhengig av å tilegne seg ny kunnskap effektivt. Proxycoms filosofi er at vi skal være tidlig ute med å ta i bruk nye metoder og verktøy etterhvert som disse blir tilgjengelig.

Proxycom rekrutterer derfor kun høyt kvalifiserte problemløsere som kan vise til gode resultater fra studier og næringsliv – og som kan tilegne seg ny kunnskap raskt og effektivt. På den måten sikrer vi navigering inn i nye kunnskapsområder og vi kan ivareta våre oppdragsgiveres målsetting på en fullstendig måte.

Kompetanseoppbyggingen i Proxycom foregår gjennom studier, oppdrag og gjennom forskning og utvikling. Selskapet utvikler seg kontinuerlig og kan i takt med utviklingen tilby nye tjenester til gamle og nye oppdragsgivere.

Faglig sett spenner den samlede program-meringskompetansen seg fra lavnivå / maskinær programmering (programmering mot microcontrollersystemer og styresystemer), til høynivå programmering på ulike plattformer (Windows, Unix, Linux og IBM stormaskin).

Konsulentene i Proxycom har også bred erfaring med analyse, spesifikasjon og design av IT-systemer, samt prosjektledelse, rådgivning og kvalitetssikring av SW-systemer.

Proxycom har spesiell kompetanse innenfor flerlags klient-tjener arkitektur, objektorientert og komponentbasert systemutviking, databasesystemer, RAD-teknologi og data- og informasjonssikkerhet.

Vi er spesialister på bygging av IT-systemer hvor det stilles spesielt høye krav til pålitelighet, sikkerhet, ytelse og skalerbarhet – og har utviklet egne konsepter og løsninger som sikrer at våre kunder får en kostnadseffektiv og konkurransedyktig løsning.

De beste systemutviklerne har skjønt at de aldri vil bli ferdig utlært – og de trives med det.