Ledelsen

Bjørn Langsæter
Adm. direktør
bjoern.langsaeter@proxycom.no

Bjørn Langsæter er utdannet M.Sc. ved NTNU og har bakgrunn som forsker i SINTEF-gruppen. Spesialområder er systemutvikling, kunnskapsteknologi, e-business og databaseløsninger. Bjørn Langsæter har erfaring som prosjektleder, systemutvikler og systemarkitekt fra slutten av 1980-tallet og har vært adm.direktør i Proxycom siden 1997.

Trond Johansen
Leder Proxycom R&D
trond.johansen@proxycom.no

Trond Johansen er utdannet siv.ing. ved NTH og er leder for forskning og utvikling, samt fagområdet systemutviklingsmetodikk i Proxycom. Spesialområder er systemutviklingsmetoder og -verktøy, virksomhets-modellering, prosessforbedring, kvalitetssikring, strategisk planlegging av informasjonsteknologi og elektronisk meldingsutveksling (EDI). Trond Johansen har skrevet flere bøker innen disse fagområdene som blir bruk som pensumlitteratur ved flere høyskoler og metodene har vært benyttet i mange praktiske prosjekter. Trond Johansen har mer enn 20 års erfaring som seniorforsker ved SINTEF med hovedfokus på nevnte fagfelt. Trond Johansen har vært ansatt i Proxycom siden 2001.