Ressursplanlegger

Proxycom har utviklet en ressursplanlegger som kan benyttes til å få en fullstendig oversikt over de oppgaver som til enhver tid skal utføres. Dette kan være periodiske driftsoppgaver som må utføres til visse tidspunkt, eller nye prosjekter som kanskje skal utføres innen en deadline.

ressursplanlegger

Ressursplanleggeren skal hjelpe en organisasjon eller bedrift til å se konsekvenser av prioriteringer og ressursfordeling som gjøres på oppgaver som skal utføres. Oppgavene, med estimater, deadliner, ressurskoplinger, beskrivelser etc ligger inne i Ressursplanleggeren. Dermed er de lett tilgjengelig til enhver tid for oppdateringer og simuleringer.

Dataene kan legges inn direkte, eller hentes fra andre systemer. Pr i dag supporteres Microsoft Access, Microsoft SQL Server og Excel, men dette kan enkelt utvides. Siden Microsoft Project brukes i bunn, er det et kjent brukergrensesnitt som ligner på Office-pakken mange bruker, og dermed er terskelen for å kunne bruke systemet lav.

Den grunnleggende funksjonen er å kunne fordele oppgaver for hver ressurs med minimal overallokering. Siden en ressurs kan jobbe på flere enn en oppgave til enhver tid, må dette kunne håndteres, samt det skal være enkelt og oversiktelig å se dette.

Informasjonen vises i et spesialtilpasset Gantt-diagram som tilpasses hver enkelt kunde mht. informasjon som skal være tilgjengelig.

  • Inkluderer informasjon som oppgaver, datoer, ressurser, prioriteringer, etc.
  • Mulig å endre data direkte i verktøyet for å se hvilke effekter dette har
  • Kalenderfunksjonalitet for fridager/helligdager/etc.
  • Baserer seg på Microsoft Project
  • VBA kode utvider standardfunksjoner
  • Import av data fra eksterne datakilder
  • Funksjon for fordeling av oppgaver utover kalendertid
  • Visualisering av deadline, ønske om ferdigdato, samtidige oppgaver i spesialtilpasset Gantt diagram

Høres dette interessant ut, så ta gjerne kontakt med oss allerede i dag.