Saksbehandling

Journal Files er et saksbehandlingssystem som tilbyr arkivering av dokumenter, journalføring av innkomne, interne og utgående henvendelser, samt saksbehandling av henvendelser pr e-post og vanlig brev.

journalfilesSystemet er tett integrert med Microsoft Office og benytter databasesystemet Microsoft SQL Server for å sikre rask og effektiv lagring og gjenfinning av data. Journal Files har meget god skalerbarhet. Det er webbasert hvilket betyr at det stilles få krav til klientmaskin utover en standard nettleser som f.eks. Internet Explorer.

Journal Files er utviklet ut ifra en rollebasert tanke, der hver brukerrolle knyttes til et sett av funksjoner og menyer. Det gir gevinster i form av sikrere, enklere og mer brukervennlig system. Systemarkitekturen er flerlags objektorientert, hvilket vil resultere i en vesentlig mer vedlikeholdbar kode.

Data- og informasjonssikkerheten er ivaretatt ved at sensitiv data krypteres og brukere som skal ha tilgang til systemet må oppgi brukernavn og passord. Som et alternativ er det lagt inn støtte for Windows autentisering.

En overordnet presentasjon av Journal Files kan lastes ned (se høyremeny) fra våre websider.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker demo.