Timeregistrering på web

Proxycom har utviklet en webbasert løsning for timeregistrering. Ansatte kan enkelt registrere sine timer mot eksterne og interne prosjekter, og vil kunne få frem forbrukte timer mot planlagte timer for hvert prosjekt med evt. underprosjekter.timereg

Systemet har funksjoner for å kontrollere at timeregistreringen skjer fortløpende slik at databasen til enhver tid er à jour. Registrering kan enten utføres online via web eller offline via en windowsapplikasjon som synkroniseres mot hoveddatabasen når det er mulighet til det.

Systemet skiller mellom åpne og lukkede prosjekter. Mens åpne prosjekter er prosjekter hvor alle ansatte i en bedrift eller avdeling har mulighet til å føre timer, krever lukkede prosjekter medlemskap.