IT-Planlegging

Proxycom tilbyr rådgivning og støtte for å utarbeide IT-strategi og IT-handlingsplaner. Dette er planer og rammeverk som utarbeides på bedriftsnivå, og som er overordnet de enkelte IT-prosjekter i bedriften.

Hensikten med disse planene er å:

  • Medvirke til bedre prioritering
  • Redusere overlapp mellom IT-prosjekter
  • Få oversikt over totale IT-kostnader
  • Sikre god kobling mellom systemene
  • Foreta kritisk vurdering av eksisterende systemer
  • Gi planleggingsgrunnlag for IT-avdelingen
  • Gi informasjon til ansatte
  • Revurdere eksisterende strategi

En IT-strategi fastsetter rammer, virkemidler og styringsmål for en bedrifts anvendelse av IT. IT-strategien er underordnet bedriftens forretningsstrategi, og tar utgangspunkt i de mål og rammer som er definert i forretningsstrategien. Ny teknologi vil også bidra til nye tjenester og produkter for en bedrift, slik at arbeidet med IT-strategien kan påvirke forretningsstrategien.

IT-handlingsplanen tar utgangspunkt i IT-strategien, og inneholder oversikt over IT-prosjekter, utstyrsanskaffelser og behov for IT-personell i de kommende 2-3 år.