Faglig forum


Proxycom arrangerer faglig forum og seminarer, for egne ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Presentasjonene er meget populære, og vi har derfor valgt å legge ut noen av disse på våre hjemmesider.

Faglig forum arrangeres som regel hver 14. dag (torsdager) og skal normalt ikke vare lengre enn 1 time. Noen av presentajonene er spesielt tekniske, og det kreves derfor gode forkunnskaper innen fagområdet for at man skal få noe særlig utbytte. Andre presentajoner er mer tilpasset personer med lite eller ingen forkunnskaper.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å delta på faglig forum, så ta gjerne kontakt med oss via telefon, epost eller ved å fylle ut kontaktskjemaet.