WATT

WATT – Web Application Testing Tools, er et prosjekt som Proxycom gjennomførte i 2002. Formålet med prosjektet var å bli bedre på funksjonell testing av Web applikasjoner. Testing av denne type systemer gjøres i dag manuelt, og kan være en omfattende arbeidsoppgave for store og kompliserte systemer. Behovet for å effektivisere testarbeidet er stort, og vi følte etter hvert et behov for testverktøy som kan støtte og forenkle testarbeidet. Proxycom har på denne bakgrunn gjennomført et prosjekt i samarbeide med SINTEF Tele og data for å evaluere hvilke verktøy som finnes i markedet, prøve de ut og vurdere om de bør tas i bruk av Proxycom.

Det ble gjennomført en markedsundersøkelse for å finne det verktøyet som best mulig dekket våre krav. I utgangspunktet ble det identifisert 11 verktøy som kunne være aktuelle, og av disse ble Rational Robot valgt for en nærmere utprøving. Verktøyet ble utprøvd av to personer mot en Web applikasjon, og resultatene ble sammenliknet med manuell testing.

Vi fant bl.a. at bruk av testverktøy er mer kostnadseffektiv enn manuell testing når man skal teste stadig nye versjoner av en Web-applikasjon, og når det er få endringer i skjermbildene.Presentasjon av erfaringsrapporten finner du her.