Ekstrem Programmering

Når man første gang hører navnet ekstrem programmering, så tenker man uvilkårlig på en form for programmering der man tøyer grenser og utfordrer skjebnen. Men navnet er ikke helt passende. I stedet for ekstrem så er det heller en meget forsiktig metode. Metoden dekker ikke bare programmering, men hele systemutviklingsprosessen. Så et mer passende navn kunne ha vært: ”Forsiktig systemutviklingsmetode”.

Typiske egenskaper med XP-metoden som gjør den relativt forskjellig fra andre systemutviklingsmetoder er:

 • Legger vekt på å realisere kundens behov i små trinn
 • Baserer seg på at kundens behov stadig endres
 • Produsert kode skal kontinuerlig kontrolleres med automatiske tester
 • Produsert kode skal gjøres vedlikeholdsvennlig
 • Koding utføres som parprogrammering
 • Kollektivt eierskap til programkoden.
 • Fordeler med metoden:
 • God kundemedvirkning
 • Tilpasset kontinuerlig endringer av kundekrav
 • Rask levering av prioriterte kundekrav
 • God kvalitet basert på automatiske tester
 • God oppfølging av fremdrift
 • God vedlikeholdbarhet av programkoden
 • XP-metoden kan i visse situasjoner ha en del ulemper:
 • Det kan være vanskelig å få kunden med på heltid i et prosjekt
 • Er objektorientert, og er ikke helt tilpasset systemer med relasjonsdatabaser.
 • Passer ikke for store prosjekter
 • Argumenterer ikke med tids- eller kostnadsbesparelser

Presentasjon av metoden ekstrem programmering (XP) .