Company Management System

CMS er et informasjonssystem for prosjektorienterte bedrifter. Systemet kjøres via web, og er utviklet for å gi bedriften og dens kunder et sikkert og brukervennlig bedrifts- og prosjektstyringsverktøy. CMS er rollebasert og man kan opprette ulike brukertyper som f.eks. ansatte, prosjektledere, avdelingsleder og kunder.

CMS dekker følgende funksjoner:

Prosjektplanlegging: Utarbeidelse av tids- , aktivitets- og ressursplaner. Systemet håndterer enkelt både store og små prosjekter. Store prosjekter opprettes gjerne som hierarkiske strukturer bestående av mange nivåer med underprosjekter og arbeidspakker. Prosjektdeltakere knyttes til arbeidspakker eller underprosjekter. Timesatser spesifiseres på person og periodenivå. Det kontrolleres at prosjektdeltakerne har ledig kapasitet i planperioden.

Kunderegister: Vedlikehold av informasjon om kunder, firma og kontaktpersoner.

Ansatte: Vedlikehold av ansattinformasjon, CV-arkiv og fremvisning av beleggprofiler.

Company Management System – et informasjonssystem for små og store prosjektorienterte organisasjoner

Timeregistrering: Ansatte kan enkelt registrere sine timer mot eksterne og interne prosjekter, og vil få frem forbrukte timer mot planlagte timer for hver arbeidspakke eller underprosjekt. Systemet har funksjoner for å kontrollere at timeregistreringen skjer fortløpende slik at databasen til enhver tid er à jour. Registrering kan enten utføres online via web eller offline via en windowsapplikasjon som synkroniseres mot hoveddatabasen når det er mulighet til det.

Kontrakter: Vedlikehold av informasjon om kontrakter og koblinger til kunder og prosjekter. Det er lagt inn støtte for å håndtere timebaserte og fastpris kontrakter, samt kombinert timebasert og fastpris.

Avdelingsstrukturer: CMS har muligheter for å opprette organisasjonsstrukturer av avdelinger, grupper, o.l. Ansatte og prosjekter kan knyttes til organisasjonsstrukturen.

Reiseregninger og refusjoner: Funksjoner for registrering og godkjenning av reiseregninger, refusjoner o.l.

Prosjektoppfølging: Fremvisning av statusrapporter som viser planlagte, forbrukte og fakturerte timer og andre kostnader på prosjekter. Statusrapportene kan vises på ulike detaljeringsnivå, fra prosjektnivå til ansattnivå.

Timeoversikter: CMS kan vise oversikter over timer fordelt på eksterne og interne prosjekter over en spesifisert periode. Rapportene kan vises for en, flere eller alle ansatte, og gir en god oppfølging av inntektsutviklingen. Overtid og mertid inngår i oversiktene.

Faktura: Generering av fakturagrunnlag basert på forbrukte timer og direkte kostnader/fastpris. Fakturagrunnlaget oversendes til bedriftens regnskapssystem. Flere typer rapporter for oppfølging av faktura finnes.

Innbetalinger: Innbetalinger fra kundene registreres og kontrolleres mot fakturanummer og kid. Systemet kan vise kundereskontro som inneholder fakturaer og innbetalinger for en kunde.

Lønn: Vedlikehold av opplysninger om lønnsforhold for ansatte og produksjon av lønnsgrunnlag. Beløp fra reiseregninger og refusjoner vil være inkludert.

Fleksibilitet og integrering: Systemet er utformet som et generelt system som lett skal kunne tilpasses både store og små bedrifter. Systemet er modulært og kan integreres mot andre systemer i bedriftene som regnskapssystem, personalsystem, lønnsystem o.l.

Adgangskontroller: Brukere vil ha tilgang til funksjoner og informasjon avhengig av hvilken brukerkategori de tilhører. Eksempler på brukerkategorier er prosjektledere, prosjektmedarbeidere, kunder, avdelingsledere o.l.

Brukerdefinerte menyer: Menyene kan skreddersyes og dynamisk ajourføres mens systemet er i drift. Det kan opprettes nye brukerkategorier, og til hver brukerkategori kan det tilordnes et valgfritt sett med funksjoner.

Kundetilgang: Kunder vil kunne gis tilgang til CMS slik at de kan holde seg à jour med fremdriften. De vil bare få tilgang til sine prosjekter, og vil kunne se på statusrapporter, fakturaer, kundereskontro o.l.

Sikkerhet: Brukere må oppgi brukeridentitet og passord for å få adgang til CMS. All kommunikasjon mellom brukere og CMS-tjeneren blir kryptert. Personlige data i databasen er kryptert, og kan derfor bare tolkes av CMS.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker demo.