Microsoft.NET

Windows-plattformen står sentralt hos Proxycom og som det meste annet innen IT-bransjen har den gjennomgått en omfattende utvikling, i minst like stor grad for systemutvikleren som for brukeren. Nå har imidlertid Microsoft innsett at den gamle plattformen som har fungert bra for tolags klient/tjener-applikasjoner ikke er like godt egnet for moderne flerlags web-baserte løsninger.

20020425-07-Trond

For å kunne takle alle utfordringene forbundet med vår nye digitale hverdag, har Microsoft utviklet et helt nytt rammeverk for applikasjonsutvikling. Det er dette som kalles Microsoft.NET.

Noen av fordelene med den nye plattformen er:

Felles plattform: Felles plattform for web-løsninger og tradisjonelle programmer. Det er nå for første gang blitt like enkelt å lage web-applikasjoner som det er å lage Windows-applikasjoner.

Komplett klassebibliotek: Komplett klassebibliotek som er enkelt å bruke. .NET inneholder implementasjoner av bortimot alt som er tilgjengelig i Windows API, men for første gang er dette samlet på en ryddig, konsistent og lettfattelig måte.

Språklig uavhengighet: .NET er ikke bare et klassebibliotek, men også en virtuell maskin som kan kjøre kode kompilert fra hvilket som helst programmeringsspråk som .NET støtter. I dag finnes det rundt 20 språk å velge mellom.

Enklere installering og oppgradering: Tradisjonelle COM-objekter kan ikke oppgraderes så lenge de er i bruk. .NET bruker ikke COM, og nye versjoner av komponenter kan kopieres rett over på web-serveren uten videre.

Kommunikasjon over Internett: Fordi .NET ikke bruker COM, kommuniserer man i stedet med andre tjenester på Internett ved hjelp av XML-meldinger. Disse bruker standard HTTP som transportmåte

Presentasjonen finner du her