Datasikkerhet

Det er viktig å beskyttet nettverket med en firewall/brannmur. Firewallen er den som separerer eksterne nett fra interne nett og som gir tilgang til og blokkerer tilgang til ressurser. Dette er et minimumskrav til bedrifter med internettilgang pr idag. En annen ting som er like viktig er at firewallen er riktig satt opp. Hvis man skal gi tilgang til tjenester (feks mail, web) så er det også viktig at disse tjenestene sikres på riktig måte.

Vi har laget en presentasjon som viser noen viktige aspekter ved sikkerhet på internett. I presentasjon ser vi på sikkerhetstjenester, angrepstyper mot datamaskinsystemer, angrepskategorier, vanlige trusler og IP Spoofing.