Proxycom Consulting (konsulentbistand)

Proxycom Services
(drift og support)

Proxycom Research & Development

Velkommen til Proxycom

Proxycom kan vise til gode økonomiske resultater fra selskapet ble etablert i 1997 til i dag. Kundeporteføljen er økende og vi får stadig flere gjenkjøps-kunder. Det tolker vi som et signal på at våre tjenester holder høy kvalitet og at samarbeidet med våre oppdragsgivere er meget bra. Vi legger betydelig vekt på å være kundeorientert, og ønsker å være mest mulig fleksible ovenfor kundens ønsker og behov. Våre medarbeidere er utdannet på høyskole- og universitetsnivå og har lang erfaring som systemutviklere, systemarkitekter og prosjektledere.De aller fleste av våre medarbeidere er utdannet siv.ing/cand.scient innenfor IT og kan vise til gode resultater fra studietiden og arbeidslivet.

Proxycom ser det som viktig å være i front ved utnyttelse av ny teknologi som gir våre kunder økt produktivitet. Dette gjør også bedriften til en attraktiv arbeidsplass for dyktige og interesserte ansatte.

Proxycom har kompetanse innenfor flere IT-fagområder, bl.a. systemutvikling og systemutviklingsmetodikk, IT-planlegging, kvalitetssikring og data- og informasjonssikkerhet. Vår bistand dekker alle faser i et utviklingsprosjekt, fra kravspesifisering, systemdesign, implementasjon og testing, til integrasjon og igangsetting av systemet.

Nyheter

Skolefruktsystemet benyttes nå av de fleste skoler i Norge

Proxycom har ansvar for drift og videreutvikling av Skolefruktsystemet. Oppdragsgiver er Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker og systemet ble utviklet av Proxycom i 2004. Systemet er installert på en servermaskin hos Proxycom, og…

Krypteringssystem for Norsk Pasientregister

roxycom utvikler krypteringssystem for Norsk Pasientregister. Høsten 2008 vant Proxycom en anbudskonkurranse om utvikling av et Krypteringssystem for Norsk Pasientregister(NPR). Systemet har vært i drift siden 2009 og vedlikeholdet utføres…

Vedlikeholdsavtale med Sosial- og helsedirektoratet

Proxycom har inngått vedlikehold- og supportavtale med Sosial- og helsedirektoratet for IPLOS innsendings- og pseudonymiseringsfunksoner. Sosial- og helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har siden 2001 arbeidet med å etablere…
Kopirett Proxycom AS