BizTalk

BizTalkHva kan Microsoft Biztalk gjøre for oss

Konvertere innkommende eller utgående meldinger til et format som passar oss eller forretningspartneren vår bedre.
Overta ansvaret for å transportere og motta meldinger, s.a. applikasjon ikke trenger implementere robust transportlogikk.
Kjøre logikk på innkommende meldinger, for så å rute de til riktig mottaker.
Kan utvidest med adaptere. Microsoft tilbyr adaptere for MQSeries, SAP og Web Services. I tillegg finnes hundrevis av tredjeparts adaptere.
Hvorfor ikke håndtere dette selv

  • Arbeidskrevende å tolke lange og kompliserte meldingsformat med  manuell kode.
  • Arbeidskrevende dersom en arbeider med mange ulike meldingsformat.
  • Arbeidskrevende dersom meldingsformat er i stadig endring.
  • Vanskelig å håndtere på en skalerbar måte dersom trafikken er stor.

I vår presentasjon av ser vi bl.a. på dataformat i Biztalk, ulike bestandeler i Biztalk som Editor, Mapper og Messaging Manager. Vi ser videre på transportmetoder i Biztalk, eksempel på implementasjon, tuning av Biztalk Server, XLANG Schedules og Application Integration Components.