Systemutvikling

Når man som konsulent skal utvikle et IT-system for en kunde må man ofte ta hensyn til mange faktorer. Kanskje ønsker kunden selv å utvikle en del av IT-løsningen, slik at man må ta hensyn til den kompetanse kunden sitter på før man velger metodikk, verktøy og utviklings-plattform. Ønsker kunden at det nye systemet skal integreres tett mot andre IT-systemer i organisasjonen? Har bedriften utviklet en strategi for dette? Vil det nye systemet medføre organisatoriske endringer? Hvor store rammer har man til utvikling og drift av løsningen? Hvor viktig er det med fleksibilitet, skalerbarhet, sikkerhet og pålitelighet? Dette er eksempler på spørsmål som kan være aktuelle å stille i mange utviklingsprosjekter.

Som systemutvikler har man ofte behov for å ha kompetanse på ulike teknologier for utvikling av IT-systemer. Våre konsulenter har gjennom mange år opparbeidet seg solid kompetanse og erfaring innenfor de fleste – eller mest vanlige plattformer, metodikker og verktøy for utvikling av større og mindre IT-systemer. Eksempler på teknologier og plattformer våre konsulenter behersker er vist nedenfor.

Plattformer Windows, Linux, IBM/CICS, Web, PDA, Mobil, Microsoft.NET, J2EE
Programmeringsspråk C, C++, C#, VB, Java, Cobol, PHP, ASP, SQL, JavaScript, Delphi, Fortran, Prolog, Lisp, m.fl.
Metodikk TRIUMF, RUP, XP, UML
Databaser Microsoft SQL Server, Sybase, Oracle, Access

Det er ikke uvanlig at kunder ønsker å benytte samme person i større deler av et systemutviklingsprosjekt. Vi i Proxycom har derfor en målsetning om at våre konsulenter skal ha en IT-kompetanse som gjør at de kan delta gjennom hele utviklingprosjektet, fra systemering (spesifikasjon og design), til implementering, integrering, testing og igangkjøring av systemet.

De fleste utviklingsprosjektene vi deltar på er fundamentert på en objektorientert og komponentbasert flerlags systemarkitektur, hvor gjenbruk, fleksibilitet og skalerbarhet ofte er i fokus. Vi benytter moderne sytemutviklingsmetoder og -verktøy i våre prosjekter for å sikre best mulig kvalitet til lavest mulig pris. Vi har utarbeidet TRIUMF som er en trinnvis systemutviklingsmetode som vi har gode erfaringer med. Vi bistår våre kunder med rådgivning for valg av riktig verktøy og metodikk.