Tjenester

Proxycom tilbyr tjenester som kan løse de fleste datatekniske problemer. Vi leverer totalløsninger og er ansvarlig for større eller mindre deler av en IT-prosess. I tillegg blir vi benyttet som uavhengige rådgivere i forbindelse med IT-anskaffelser, samt kvalitetssikrere og som støtte til en bedrifts IT-systemer.

For de fleste organisasjoner er nytt IT-system en større investering. Det setter krav til at det produktet vi leverer har fleksible løsninger som kan endres i takt med bedriftens utvikling. IT-bransjen endrer seg raskt. Nye metoder, standarder og verktøy utvikles kontinuerlig. Proxycom har som mål å være i forkant av denne utviklingen med tanke på å kunne tilby løsninger som har lavest mulig Total Cost of Ownership (TCO), er funksjonelle, brukervennlige, driftsstabile, skalerbare – og ikke minst mest mulig fremtidsrettete slik at man unngår å gjøre investeringer som må forkastes av ulike årsaker.

Å være en god IT-rådgivningspartner krever ofte at man har betydelig kompetanse innenfor flere områder. Dette er en av grunnene til at Proxycom har en organisasjon som består av fagpersoner med solid kompetanse og erfaring innenfor flere fagområder som systemutviklingsmetodikk, systemutvikling / programmering, IT-planlegging, kvalitetssikring, data- og informasjonssikkerhet og prosessforbedring. 

Proxycom er sertifisert ihht. ISO-9001