Reiseregning på web

Reiseregninger kan være tidkrevende å fylle ut, og ender ofte nederst i bunken over arbeidsoppgaver som må gjøres. Vi har derfor utviklet en webbasert løsning for utfylling av reiseregninger som er meget enkel i bruk og meget tidsbesparende.

timereg

Systemet er utviklet vha Microsoft.NET og C#, samt vårt egenutviklede verktøy for utvikling av avanserte webapplikasjoner (DynaWeb).

Reiseregningssystemet kan lett integreres med andre kontorstøtteprodukter fra Proxycom, f.eks. timeregistrering, prosjektstyring, lønn og fakturering.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss allerede i dag. Vi kan på kort varsel gi en demo av løsningen via internett eller i våre lokaler.