SMS

SMS er en teknologi for å overføre meldinger mellom digitale GSM-telefoner. Hver melding består av opp til 160 tegn og kan bestå av tekst eller binære data. Flere meldinger kan kombineres for å overføre større mengder data.

Meldingene overføres via såkalte SMS-sentre som mottar, lagrer og videresender meldingene til mottaker. Mottak og utsending av SMS-meldinger skal kunne skje parallelt med annen bruk av telefonen som tale, data og faks.

Ved siden av overføring av rene tekstmeldinger mellom telefoner er det flere typiske anvendelser for SMS. Betalingstjenester består i kjøp av tjenester via SMS, f.eks. kjøp av ringetoner og logoer eller opplysningstjenester som telefonopplysning. Det er også mulig å benytte SMS for utveksling av informasjon mellom datasystemer, noe som er aktuelt der det ikke eksisterer andre muligheter for kommunikasjon.Presentasjon av SMS finner du her.