Pseudonymiseringssystem for IPLOS registeret

Proxycom vant i desember 2005 en offentlig anbudskonkurranse om å utvikle et pseudonymiseringssystem for Helsedirektoratet. Prosjektet gikk ut på å pseudonymisere individbasert pleie- og omsorgsdata (IPLOS data) fra alle norske kommuner. I tillegg til pseudonymisering inneholdt prosjektet utvikling av funksjoner for å sammenstille data fra flere pseudonyme registre.

Prosjektet ble gjennomført i 2006 og ble satt i prøvedrift høsten 2006 hos Skattedirektoratet. Full drift f.o.m. januar 2007. Proxycom har ansvaret for vedlikehold av systemet. Systemet videresender de pseudonymiserte IPLOS data til Statistisk sentralbyrå der de skal anvendes til planlegging, analyser, statistikk, m.m.

Et pseudonymt register innebærer at registeret er personentydig, dvs. at det er mulig å følge enkeltpersoner over tid uten å kjenne deres identitet. Personentydigheten sikres ved at fødselsnummer erstattes av et pseudonym som genereres på grunnlag av fødselsnummeret.