Skolefruktsystemet benyttes nå av de fleste skoler i Norge

Proxycom har ansvar for drift og videreutvikling av Skolefruktsystemet. Oppdragsgiver er Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker og systemet ble utviklet av Proxycom i 2004.

Systemet er installert på en servermaskin hos Proxycom, og databasen inneholder opplysninger om skolefruktabonnement for grunnskolene i Norge. Om lag 60 % av skoler med klassetrinn 1-7 har en abonnementsordning for Skolefrukt Abonnementet tegnes for 1⁄2 år om gangen, og bestilles i Skolefruktsystemet av elevens foresatte. Elevene får en frisk frukt eller grønnsak hver dag. Abonnementet koster foresatte kroner 2,50 per dag, og subsidieres av det offentlige med kr 1,- per frukt/grønt. Elever i ungdomskoler (skoler med klasse 8-10) og kombinerte skoler (skoler med klasse 1-10) inngår i en statlig finansiert ordning med gratis frukt og grønt. Skolefruktansvarlig på hver skole bestiller gratis frukt til skolen via Skolefruktsystemet.

Hensikten med Skolefruktsystemet er å forenkle og effektivisere arbeidet for skoler, foreldre, leverandører og opplysningskontoret. Systemet medfører at skolefruktleverandører kan få oppdaterte leveranselister til enhver tid og på maskinlesbar form. Opplysningskontoret får støtte til å håndtere økonomiske transaksjoner og får statistikk over geografisk fordeling, klassefordeling og leverandørfordeling. Systemet er webbasert og er utviklet i Microsoft .Net.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar