Krypteringssystem for Norsk Pasientregister

roxycom utvikler krypteringssystem for Norsk Pasientregister.

Høsten 2008 vant Proxycom en anbudskonkurranse om utvikling av et Krypteringssystem for Norsk Pasientregister(NPR). Systemet har vært i drift siden 2009 og vedlikeholdet utføres av Proxycom.

NPR ble opprettet i mars 1997 og eies av Helse- og omsorgsdepartementet.

Norsk pasientregister er et register for hele spesialisthelsetjenesten som bl.a. skal bidra til medisinsk og helsefaglig forskning, herunder forskning som kan gi viten om helsetjenester, behandlingseffekter, diagnoser, og sykdommers årsaker, utbredelse og forløp og forebyggende tiltak.

Systemet benyttes til å kryptere fødselsnummerne i data som mottas fra sykehusene. De krypterte fødselsnummerne videresendes til NPR der de lagres sammen med medisinske data. De ukrypterte fødselsnummer lagres ikke i NPR.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar